Løngaranti

Løngaranti

Kort om hovedbestemmelser i dag

Der blev ved OK-05 aftalt en løngaranti i forbindelse med kommunalreformen. Løngarantien betyder i hovedtræk

  • At ansatte i overenskomstperioden indtil 31. marts 2008 sikres bevarelse af hidtidig løn,
  • At der efter overenskomstperioden er aftalt minimumsbestemmelser om aftrapning/fastfrysning af hidtidig løn,
  • Det afgørende kriterium for at blive omfattet af løngarantien er, at en ændring af lønnen er begrundet i kommunalreformen.

Aftalen er fortsat gældende, men vurderes umiddelbart at være af historisk interesse.

Løngarantien omfatter tre situationer:

  • Alle ansatte i overenskomstperioden (dvs. 1. april 2005 - 31. marts 2008)
  • Forholdsmæssig aftrapning af lønnen efter overenskomstperioden for ansatte, der udsættes for væsentlige stillingsændringer.
  • Fastfrysning af løn efter overenskomstperioden for ansatte, der fortsætter i samme stilling.

Løngarantien sikrer ikke mod ændringer i løn som følge af ændring af områdetillæg, idet der dog er aftalt særlig ordning ved flytning inden for sammenlægningskommuner, jf. aftaler om lønninger for kommunalt ansatte med tilhørende fortolkningsbidrag.

For tjenestemænd gælder aftalen kun, hvis denne aftale stiller de pågældende tjeneste-mænd bedre end tjenestemandsregulativets § 37.

Der er indgået selvstændige, identiske aftaler med henholdsvis KL og RLTN.

Som følge af vedtagelse af loven om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem indgik KTO og KL i 2009 blandt andet en aftale om løngaranti for kommunalt ansatte medarbejdere i forbindelse med etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem pr. 1. august 2009. Aftalen svarer til den tilsvarende aftale om løngaranti i forbindelse med kommunalreformen, dog således at ansatte blev sikret bevarelse af hidtidig løn indtil 31. marts 2011.

Bemærkninger
Der er udarbejdet en kommenteret udgave af aftalen om løngaranti i forbindelse med kommunalreformen (fra september 2006). Kommentarerne dækker løngarantien på både KL's område samt Amtsrådsforeningens /Danske Regioners område.

Overgang til kommunal ansættelse m.v.

I forbindelse med kommunalreformen pr. 1. januar 2007 er der indgået følgende aftaler om vilkår for ansatte der overgår fra ét arbejdsgiverområde til et andet:

  • Aftale om ansættelsesvilkår for ansatte i amter, HUR eller H:S som overgår til ansættelse i kommunerne i forbindelse med opgave- og strukturreformen.
  • Aftale om ansættelsesvilkår for ansatte i H:S, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Bornholms Regionskommune og HUR som overgår til ansættelse i en region i forbindelse med strukturreformen.
  • Aftale om ansættelsesvilkår for ikke-tjenestemænd i staten, som overgår til ansættelse i et pilotjobcenter i forbindelse med opgave- og strukturreformen.
  • Herudover indgik KTO, Sundhedskartellet og KL i 2009 Aftale om ansættelse i en kommune som led i kommunernes overtagelse af regionale tilbud efter § 186 i lov om social service ("kan-institutioner"). I 2010 indgik KTO og Sundhedskartellet en tilsvarende aftale med RLTN. Disse aftaler er imidlertid bortfaldet pr. 31. december 2011.

Aftalerne er fortsat gældende, men vurderes umiddelbart at være af historisk interesse.

Information om cookies på forhandlingsfællesskabet.dk

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere samt for at lave statistik, som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at klikke på ”Accepter” eller klikke dig videre på hjemmesiden. Du kan læse mere om brug af cookies her