Tryghedspuljen

Aftale om Tryghedspuljen - KL området

Kort om hovedbestemmelser i dag

Baggrunden for Tryghedspuljen er at yde en ekstra indsats, når kommunale medarbejdere indenfor overens-komstgrupperne i OAO (overenskomstgrupperne i OAO består af følgende: Blik- og Rør, Dansk El-forbund, Dansk Jernbane-forbund, Dansk Metal, Dansk Socialrådgiverforening, 3F, HK/Kommunal, Malerforbundet, Serviceforbundet, Socialpædagogerne og Teknisk Landsforbund), Sundhedskartellet (overenskomstgrupperne i Sundhedskartellet omfattet af aftalen om Tryghedspuljen består af Dansk Sygeplejeråd, Dansk Tandplejer- forening, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, Farmakonomforeningen, Jordemoderforeningen og Kost & Ernæringsforbundet), FOA, BUPL og Forhandlingskartellet afskediges, som følge af den stramme kommunale økonomi.

Tryghedspuljens fokus er den enkelte medarbejder som afskediges og derfor rettes indsatsen mod de enkelte arbejdspladser i kommunen.

I overenskomstperioden 2015-2018 afsættes der midler til tryghedsforanstaltninger for afskedigede ansatte indenfor overenskomstgrupperne i de omfattede organisationer. De afsatte midler er midlertidige, og skal finansiere et supplement til de tryghedsaktiviteter, som i øvrigt finder sted i kommunerne.

Der kan søges om midler fra Tryghedspuljen fra 1. april 2015. Det betyder, at afskedigede medarbejdere, der er opsagt, men endnu ikke er fratrådt, kan søge midler fra Tryghedspuljen.

Der kan søges midler til aktiviteter for månedslønnede varigt kommunalt ansatte, som er blevet afskediget som følge af budgetbesparelser, organisationsændringer, lukning af institutioner/nedlæggelse af arbejdspladser, kapacitetsmæssige besparelser. Puljen omfatter alene ansatte, som endnu ikke er fratrådt og herunder afskedigede, der fritstilles i opsigelsesperioden.

Der kan søges midler fra Tryghedspuljen til finansiering af følgende eksterne aktiviteter:

  • Kompetenceudvikling og efteruddannelse.
  • Karrieresparring og - afklaring, realkompetencevurdering
  • Individuel rådgivning ift. personlige og arbejdsmæssige udfordringer, som opstår med baggrund i afskedigelsen.

Der er frihed med sædvanlig løn til deltagelse i aktiviteterne. Tryghedspuljen kan ikke anvendes til vikarudgifter og lignende eller til finansiering af kriseberedskab.

 

 

 

 Information om cookies på forhandlingsfællesskabet.dk

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere samt for at lave statistik, som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at klikke på ”Accepter” eller klikke dig videre på hjemmesiden. Du kan læse mere om brug af cookies her