Forhandlingsfællesskabets udvalg og repræsentation

Uden for perioder med overenskomstforhandlinger

Her er Forhandlingsfællesskabet organiseret med et repræsentantskab, som er øverste besluttende myndighed, bestyrelse og forhandlingsudvalg. Desuden er sekretariatsmæssigt nedsat BS (bestyrelsens sekretariatsudvalg) samt FS (forhandlingsudvalgets sekretariatsudvalg) Med reference til FS er desuden nedsat en række faste sekretariatsudvalg - medindflydelses- og medbestemmelse (MBS), EU-arbejdsgruppe, lønteknikerudvalget, juridisk gruppe, arbejdsmiljøudvalget og arbejdsgruppe vedrørende ledelse. 

I perioder med overenskomstforhandlinger

Her er Forhandlingsfællesskabet organiseret med et repræsentantskab, som er øverste besluttende myndighed, bestyrelse og en forhandlingsdelegation på KL's forhandlingsområde og forhandlingsdelegation på RLTN's forhandlingsområde. Forhandlingsdelegationerne sekretariatsbetjenes af særskilte nedsatte sekretariatsudvalg.