Nyhedsbrev  - Fokus på kompetenceudvikling

21. januar 2004
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.:5.05.01-13
LD
Direkte tlf.nr.: 3347 0626

21. januar 2004

 

Vedr.: Nyhedsbrev - Fokus på kompetenceudvikling


I forbindelse med KL’s og KTO’s implementering af ”Aftale om kompetenceudvikling” udarbejdes i løbet af 2004 en række nyhedsbreve, som bl.a. tager temperaturen på kommunernes arbejde med aftalen.

Vedlagte nyhedsbrev er det første i rækken. Det første nummer af nyhedsbrevet indeholder bl.a. en kort reportage fra KL’s og KTO’s regionale møder om aftalen, eksempler på lederes og medarbejderes forventninger til det kommende års arbejde med kompetenceudvikling, en artikel om kompetenceudvikling i Odense Tandpleje og en sammenfatning af hovedtrækkene i ”Aftale om kompetenceudvikling”.

Nyhedsbrevet er sendt i 15 – 30 (afhængig af kommunestørrelse) eksemplarer til formand og næstformand i hovedudvalget i samtlige kommuner. I brevet anmodes formand og næstformand om at videreformidle nyhedsbrevet til øvrige relevante udvalg og personer i kommunen. Nyhedsbrevet er trykt i alt 7.000 eksemplarer.

 

Med venlig hilsen

 

Signe Friberg Nielsen /

Lars Daugaard