Aftaler

Her findes samtlige gældende generelle aftaler indgået med KL og RLTN. Aftalerne er temainddelt. En række af temaerne er underopdelt i yderligere temaer.

Ved klik på det ønskede tema kommer du til en ny side, hvor du

  • kort kan læse om de pågældende aftaler inden for temaet
  • kan læse eller downloade aftalerne
  • kan se vejledninger, kommenterede aftaler, øvrige pjecer samt udsendelser til medlemsorganisationerne med relevans for det pågældende tema.