Her kan du læse mere om Forhandlingsfællesskabet

Her kan du læse mere om Forhandlingsfællesskabet

Her på siden finder du information om Forhandlingsfælleskabets formål og opgaver, samt sammensætning af de besluttede organer i Forhandlingsfæl-leskabet. Du kan desuden finde links til Forhandlingsfællesskabets medlems-organisationer, samt en oversigt over medarbejdere i sekretariatet.

Forhandlingsfællesskabet repræsenterer 554.300 ansatte i de 98 kommuner og de 5 regioner.

Det er Forhandlingsfællesskabets formål at sikre de tilsluttede organisationer størst mulig indflydelse på løn- og arbejdsvilkår for ansatte i kommuner og regioner. Det sker blandt andet ved, at optræde fælles i forhandlinger om generelle løn- og arbejdsvilkår for kommunalt og regionalt ansatte.

Forhandlingsfællesskabet forhandler således med de kommunale og regio-nale arbejdsgivere om blandt andet generelle lønforhold, barsel, ferie, socialt kapitel samt medindflydelse og medbestemmelse.

Forhandlingsfællesskabet og de kommunale og regionale arbejdsgivere iværk-sætter desuden personalepolitiske og overenskomstmæssige samarbejdspro-jekter som opfølgning på bl.a. overenskomstforhandlinger.

Forhandlingsfællesskabet har 49 medlemsorganisationer, som er organiseret i 5 valggrupper:

  • De OAO-tilsluttede organisationer udgør OAO-valggruppen.
  • FOA med de organisationer, der tilslutter sig, udgør en valggruppe kaldet FOA-valggruppen.
  • De FK-K tilsluttede organisationer udgør FK-K-valggruppen.
  • De SHK tilsluttede organisationer udgør SHK-valggruppen.
  • De Akademikerne tilsluttede organisationer udgør AC-valggruppen.

Organisationer, som ikke er medlem af OAO, FOA mfl., FK-K, Sundhedskartellet eller Akademikerne placeres som øvrige organisationer.

Forhandlingsfællesskabet ledes af en bestyrelse og et forhandlingsudvalg. Den øverste besluttende myndighed er repræsentantskabet.

Sekretariatsfunktionerne for Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræ-sentation (KFF) varetages også af sekretariatet for Forhandlingsfællesskabet.