Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling

Kort om hovedbestemmelser i dag

Formålet med aftalen er at forpligte ledelse og medarbejdere til at prioritere en øget kompetenceudvikling.

Med indgåelsen af aftalen er det bestemt,

  • at alle medarbejdere skal have en årlig MUS
  • at der årligt kan afholdes en drøftelse i det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg om kommunens/regionens politik på kompetence-udviklingsområdet, samt at hovedudvalget regelmæssigt evaluerer anvendelse af MUS
  • at der skal opstilles udviklingsmål for den enkelte medarbejder eller for grupper af medarbejdere,
  • at SU/MED-udvalget skal drøfte arbejdspladsens mål og behov for kompetenceudvikling.

Der er indgået aftale om kompetenceudvikling mellem KL og Forhandlings-fællesskabet og mellem RLTN og Forhandlingsfællesskabet.

Gældende aftaler er indgået ved OK-15.

Bemærkninger
Der er på nogle overenskomstområder indgået andre aftaler og særlige aftaler, som supplerer denne aftale.