Transportgodtgørelse

Tjenesterejser

Kort om hovedbestemmelser i dag

Aftalerne fastsætter regler for godtgørelse af udgifter ved benyttelse af egen bil, motorcykel, anhænger, knallert eller cykel på tjenesterejser. Herudover fastslår aftalen, at kommunen/regionen skal tegne en rejseforsikring for medarbejdere på tjenesterejse, der skal sikre dækning af syge- og hjemtransport, rejseulykke samt rejsegods..

Eget transportmiddel kan anvendes på tjenesterejser, såfremt der foreligger en forudgående godkendelse. Regulering af godtgørelsen for benyttelse følger Finansministeriets cirkulære om satsreguleringer for tjenesterejser.

De gældende aftaler er begge fra 2015.