Transportgodtgørelse

Tjenesterejser

Kort om hovedbestemmelser i dag

Aftalerne fastsætter regler for godtgørelse af udgifter ved benyttelse af egen bil, motorcykel, anhænger, knallert eller cykel på tjenesterejser. Aftalen med- fører, at kommunen/regionen skal tegne en rejseforsikring for medarbejdere på tjenesterejse, der skal sikre dækning af syge- og hjemtransport, rejse- ulykke samt rejsegods.

Eget transportmiddel kan anvendes på tjenesterejser, hvis der foreligger en forudgående godkendelse. Regulering af godtgørelsen for benyttelse følger Medarbejder og Kompetence Styrelsens cirkulære om satsreguleringer for tjenesterejser.

De gældende aftaler er fra 2015.