Tjenestefrihed

Tjenestefrihed

Kort om hovedbestemmelser i dag

Aftale om tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål blev indgået mellem parterne i forbindelse med OK-02. Gældende aftaler er indgået ved OK-15.

Med aftalen er der indført et retskrav på tjenestefrihed uden løn til både tjenestemænd og overenskomstansatte, såfremt den pågældende selv eller ægtefællen/samlever

  • udsendes til udlandet som led i Danmarks statslige udviklingssamarbejde med udviklingslandende og udsendes til tjeneste i udlandet for offentlige myndigheder,
  • udsendes til udlandet for at gøre tjeneste ved internationale organisationer som Danmark deltager i eller samarbejder med, eller
  • ansættes i Grønlands hjemmestyre/kommuner mv.

Der er indgået enslydende aftaler på henholdsvis KL-området og RLTN-området.