Kontrolforanstaltninger

Aftale om kontrolforanstaltninger

Kort om hovedbestemmelser i dag

Formålet med Aftale om kontrolforanstaltninger er at skabe størst mulig tryghed for de ansatte i forbindelse med en kommunes/regions eventuelle anvendelse af kontrolforanstaltninger. Aftalen er et supplement til den lovgivningsmæssige regulering på området. Kontrolforanstaltninger skal forstås bredt, og omfatter fx alkoholtest og urinprøver, men også iværksættelse af kontrolforanstaltninger i form af overvågning af ansatte, hvor overvågningen sker ved den ansattes anvendelse af digitale arbejdsredskaber eller via sikkerhedsudstyr, ex. logning af internet, brug af GPS, videoovervågning mv.

Forud for iværksættelse af nye kontrolforanstaltninger skal kommunen/regionen som hovedregel informere de ansatte. Informationen skal som minimum indeholde oplysninger om kommunens/regionens overvejelser om de driftsmæssige begrundelser, hvilke oplysninger der tilvejebringes og håndteringen af disse oplysninger.