Generelle ansættelsesvilkår

Generelle ansættelsesvilkår

Kort om hovedbestemmelser i dag

I protokollatet om generelle ansættelsesvilkår oplistes de generelle aftaler, der i altovervejende grad er ens for alle personalegrupper. Der er alene tale om en oplistning, og protokollatet stifter således ikke i sig selv (nye) rettigheder.

Herudover blev det i sammenhæng med ovennævnte også aftalt generelt at lade alle månedslønnede ansatte (bortset fra tjenestemænd og elever) være omfattet af vilkår efter funktionærloven.