KTO-vejledning om lokale TR-aftaler

KTO-vejledning om lokale TR-aftaler

Ved OK-2002 er der indført en helt ny mulighed for, at man lokalt kan indgå TR-aftaler, der erstatter en række af de generelt fastsatte TR-bestemmelser i MED-rammeaftalen og den tilhørende lokale MED-aftale eller TRbestemmelserne i TR/SU-aftalen samt 'Protokollat vedrørende vilkår for (fælles)tillidsrepræsentanters tidsanvendelse i forbindelse med hvervets udførelse'.

14
2003
16