Lokalt forhandlingssamarbejde

Lokalt forhandlingssamarbejde - et debatoplæg - 1999

Udviklingen i aftaler og overenskomster på det (amts)kommunale arbejdsmarked betyder, at flere og flere opgaver lægges ud til det lokale niveau - i de enkelte amter og kommuner såvel på ledelses- som medarbejdersiden.

Lokalt-forhandlingssamarbejde---det-debatoplëg---1999
1999
40