Barseludligningsordning i kommuner og regioner

Barseludligningsordning i kommuner og regioner - en vejledning (februar 2006)

Ved overenskomstforhandlingerne i 2005 blev der indgået aftale om udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov. Formålet med aftalen er at sikre en økonomisk udligning mellem samtlige arbejdspladser inden for kommunen eller regionen, således at udgifter til ansatte under graviditets-, barsels- og adoptionsorlov ikke påhviler den enkelte arbejdsplads alene. Formålet med aftalen er også at understøtte et arbejdsmarked med lige muligheder for kvinder og mænd, samt at mindske den spidsbelastning på arbejdspladsen, der opstår, når en medarbejder er fraværende i længere tid.

Barseludligningsordning-i-kommuner-og-regioner---en-vejledning---februar-2006
2006, februar
17