Bedre psykisk arbejdsmiljø - Få hjælp fra Ekspertrådgivningen til at styrke det psykiske arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads

FÅ ET SKRÆDDERSYET FORLØB
Alle regionale arbejdspladser kan nu kontakte Ekspertrådgivningen og få hjælp gennem forskningsbaseret rådgivning til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø. Ekspertrådgivningen
skræddersyer forløbene i tæt samarbejde med jer, så de matcher specifikke ønsker og behov på jeres arbejdsplads.

HVAD INDEHOLDER TILBUDDET?
De regionale arbejdspladser har mulighed for at få et individuelt forløb af kortere varighed på lokalt eller strategisk niveau, der understøtter og styrker arbejdet med at skabe og fastholde et godt psykisk arbejdsmiljø. Ekspertrådgivningen består af forskere fra RUC og NFA med indgående viden og erfaring fra arbejdet med psykisk arbejdsmiljø på de regionale arbejdspladser.

22-0068-127-udbyderkatalog_2022_final_forside
2022, maj
16