Vejledning om ferie 2020 (KL)

Denne vejledning handler om de nye ferieaftaler, som træder i kraft den 1. september 2020.

Vejledningen gennemgår både de nuværende regler, som videreføres i de nye ferieaftaler, samt alle de nye elementer i ferieaftalerne, herunder princippet om samtidighedsferie for 1.-5. ferieuge.

 

20-0069-82-kl-billede-aug2020
2020, august
220