Ledelse af samskabelse

Ledelse af samskabelse - Den offentlige chefs rolle og opgaver

I mange kommuner og regioner udarbejdes der med forskellige former for samskabelse, hvor det offentlige smarbejde med borgere, organisationer eller viksomheder om at udvikle og/eller løse bestem-te velfærdsopgaver.

En forudsætning for succes er, at den ansvarlige chef forstå sin rolle i processen og løser en række strategisk vigtige opgaver. Med afsæt i 12 succesfulde samskabelseprojekter giver publikationen et bud på en fasemodel for samskabelse og belyser chefenc vigtigste fokus-punkter i hver fase.

Publikationen er gratis og kan downloades på www.lederweb.dk/atledesamskabelse 

vaeksthus-ledelse-billede
2019, oktober
28