MED-håndbog 2021 (KL)

MED-håndbogen indeholder rammeaftalen på KL's område om medindflydelse og medbestemmelse med KL og Forhandlingsfællesskabets fælles vejledning samt de til rammeaftalen tilhørende protokollater mv.

OBS - Indholdsfortegnelse, bilagsoversigt og stikordsregister har aktive links.

Se https://vpt.dk/med-samarbejde/med-haandbog-kommunerne-2021

22-0195-23-med-h-ndbog-kl-2021til-nettet-endelig-forside
2023, januar
196