MED-håndbog 2018 (RLTN)

Medindflydelse og medbestemmelse - rammeaftale om (MED-håndbog 8. udg. 2018) - RLTN

MED-håndbogen er revideret på baggrund af OK-15 og OK-18. MED-håndbogen indeholder rammeaftalen på RLTN's område om medindflydelse og medbestemmelse med RLTN's og Forhandlingsfællesskabets fælles vejledning samt de til rammeaftalen tilhørende protokollater mv.

Håndbogen kan i et meget begrænset omfang bestilles af medlemsorganisationerne efter 'først til mølle-princippet" mod betaling af leveringsomkostninger m.m. Efterbestilling skal ske til az@forhandlingsfaellesskabet.dk.

OBS - Bogmærker - højreklik og vælg 'vis knapper i navigationsrude' - vælg bogmærker til venstre

17-0040.137.med-h_ndbog_2018_rltn_i_pdf-udgave_forside
2019, april
152