Debat om FAOS-undersøgelsen

"Nye roller og udfordringer for lokale ledelses- og medarbejderrepræsentanter" - debat om FAOS-undersøgelsen:

Lokale medarbejderrepræsentanter og lokale ledere i amter og kommuner stilles i dag over for stadig flere udfordringer og krav. Decentralisering, ny løndannelse, udlicitering, rammeaftaler og meget andet betyder, at både ledere og medarbejderrepræsentanter på stadig flere +områder oplever nye krav.

Nye-rammer_nye-roller---baggrundsmateriale-fra-FAOS-undersõgelsen---august-2000
2000, august
23