Stressretningslinjer

Stressretningslinjer - Vejviser til en bedre arbejdsplads - inspiration til en bedre stressindsats (maj 2010)

I 2005 aftalte parterne inden for det kommunale og regionale område, at arbejdspladserne skal have retningslinjer for deres samlede indsats mod stress. Det er medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg eller samarbejdssystemet i kommuner og regioner, der skal fastlægge retningslinjerne.

Stressretningslinjer---Vejviser-til-en-bedre-arbejdsplads---maj-2010
2010, maj
12