Vejledning til aftalen om trivsel og sundhed

Vejledning til aftalen om trivsel og sundhed på arbejdspladserne (oktober 2010)

Denne vejledning informerer kommunale arbejdsgivere, tillidsrepræsentanter og kommunernes MED/samarbejdsudvalg samt arbejdsmiljøorganisation om forpligtelser og opgaver i forbindelse med Aftalen om trivsel og sundhed på arbejdspladserne (trivselsaftalen) fra 2008. De nye opgaver handler både om konkrete initiativer, men også om en forpligtelse til at aftale regningslinjer for, hvordan man lokalt håndterer en række indsatser vedrørende bl.a. trivsel, sundhedsfremme, sygefravær, stress samt vold, mobning og chikane i kommunen.

Vejledning-til-aftalen-om-trivsel-og-sundhed-pÜ-arbejdspladserne_KL---oktober-2010
2010, oktober
36