Vejledning - Rammeaftale om senior (KL)

Vejledning om Rammeaftale om seniorpolitik (KL)

Vejledningen beskriver rammeaftalens tre typer af seniorordninger mv. og indeholder parternes fælles fortolkningsbidrag til aftalen. Med korte eksempler illustrerer vejledningen, hvordan forskellige seniorpolitiske tiltag kan gribes an på de kommunale arbejdspladser. Vejledningen beskriver også samarbejdssystemets rolle i forhold til seniorpolitik og seniorsamtaler.

vejledning_til_rammeaftale_om_seniorpolitik_kl_forside
2012, februar
50