Aftale om feriefridagstimer

18. juni 1999
Organisationsudsendelse 

 

 

Til KTO's
medlemsorganisationer

J.nr.: 5.10.01-06
heb
Lokalnr.: 307
18. juni 1999

Vedr.: Aftale om feriefridagstimer

Hermed til orientering aftale om feriefridagstimer for (amts)kommunalt ansat personale, der er underskrevet af de kommunale arbejdsgivere og KTO.

Opmærksomheden skal umiddelbart henledes på de aftalte overgangsbestemmelser, jf. aftalens § 5, stk. 2. Endvidere at KTO har udarbejdet en kommenteret udgave af aftalen, der er under udsendelse til de organisationer, som har bestilt denne.


Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen
Henning Bickham

Klik her for at få aftaleteksten