Decentral løn (over trin 49) og decentrale løninstrumenter, ARF

18. juni 1999
Organisationsudsendelse 


Til KTO's
medlemsorganisationer

J.nr.: 5.02.22-02
heb
Lokalnr.: 307
18. juni 1999

 

Vedr.: Decentral løn

Hermed aftale om decentral løn for stillinger aflønnet på løntrin 49 eller højere samt protokollat om decentrale løninstrumenter mv., der er underskrevet af Amtsrådsforeningen og KTO.

Til aftalen om decentral løn for stillinger aflønnet på løntrin 49 eller højere skal især bemærkes, at der jf. aftalens § 3 i hele overenskomstperioden fortsat opereres med et "gulv" og et "loft", samt at det er præciseret, at "gulvet" skal anvendes. De i bilag 1 til aftalen indeholdte lønsummer mv. er under udarbejdelse og vil derfor først blive udsendt på et senere tidspunkt.

Til protokollatet om decentrale løninstrumenter mv. skal bemærkes, at dette som noget nyt indeholder en henvisning til den ved OK-99 indgåede aftale om decentrale arbejdstidsaftaler.

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen
Henning Bickham

Decentral løn - stillinger trin 49

Decentrale løninstrumenter mv. ARF og KTO