Aftale om decentral løn, KL, ARF, KBH og FRB

28. juni 1999
Organisationsudsendelse 

Til KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.02.22-01
heb
Lokalnr.: 307
28. juni 1999

 

Vedr.: Decentral løn

Til orientering aftale om decentral løn (inkl. bilag nr. 6), der er underskrevet af de kommunale arbejdsgivere og KTO.

Opmærksomheden skal især henledes på, at med virkning fra 1. april 2000 bortfalder de hidtidige begreber om et "gulv" og et "loft" i forhold til de økonomiske muligheder for lokalt at kunne indgå aftaler om decentral løn.

Det skal bemærkes, at der til aftalen er knyttet en række bilag, som endnu ikke er færdiggjort. De manglende bilag vil blive udsendt snarest muligt.

KTO påregner i øvrigt at udsende en kommenteret udgave af aftalen i løbet af september/oktober måned d.å.


Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen
Henning Bickham

Klik her for at få aftaleteksten