Aftale om efteruddannelse og kompetenceudvikling

9. juli 1999
Organisationsudsendelse 

 

 

Til KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.05.01-08
LKN
Lokalnr.: 207
9. juli 1999

Vedr.: Aftale om efteruddannelse og kompetenceudvikling

Hermed fremsendes i underskreven stand "Aftale om efteruddannelse og kompetenceudvikling", som er indgået mellem KTO og de (amts)kommunale arbejdsgiverparter.

Aftalens formål er at sætte fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling og at medvirke til at sikre, at der arbejdes med uddannelsesplanlægning i amter og kommuner for at opfylde den enkelte medarbejders udviklingsbehov og (amts)kommunens målsætninger.

En kommenteret udgave af aftalen forventes udsendt i efteråret 1999.

KTO og de (amts)kommunale arbejdsgiverparter vil i fællesskab gennemføre aktiviteter i forbindelse med implementering af aftalen med det formål, at aftalen får den størst mulige effekt for ledere og medarbejdere og for (amts)kommunen.


Med venlig hilsen 

Signe Friberg Nielsen
Lars Kehlet Nørskov

Klik her for at få aftaleteksten