Den Fælleskommunale gruppelivsaftale

27. juli 1999
Organisationsudsendelse 

 

Til KTO's medlemsorganisationer

 

J.nr.: 5.03.02-02
JH/al
Lokalnr.: 301
27. juli 1999

 

Vedr.: Den Fælleskommunale gruppelivsaftale

Vedlagt fremsendes kopi af aftale mellem KTO og de kommunale arbejdsgivere om gruppelivsforsikring pr. 1. januar 1999 for tjenestemænd og visse andre ansatte.

Aftalen indeholder, dels de i forvejen aftalte ændringer pr. 1. januar 1999 og 1. april 1999, dels de aftalte ændringer, der følger af KTO-forliget pkt. 4 og pkt. 7. Opmærksomheden skal henledes på, at dødsfaldsdækningen, jf. aftalens § 2, stk. 2, og den månedlige indbetalte præmie, jf. bemærkningen til aftalens § 4, stk. 1, er forhøjet som følge af ovenstående.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst
Henning Bickham

Klik her for at få aftaleteksten