Decentrale løninstrumenter, FRB

10. september 1999
Organisationsudsendelse 

 

Til KTO's medlemsorganisationer

 

 

J.nr.: 5.02.22-05
heb
Lokalnr.: 307
10. september 1999

 

Vedr.: Decentral løn

Hoslagt fremsendes til orientering protokollat om decentrale løninstrumenter mv. indgået mellem Frederiksberg Kommune og KTO.

Det skal bemærkes, at protokollatet som noget nyt indeholder en henvisning til den ved OK-99 indgåede aftale om decentrale arbejdstidsaftaler.

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen
Henning Bickham