Aftale pr. 1. april 1999 om lønninger for ansatte ved Frederiksberg Kommune

28. september 1999
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

 

J.nr.: 5.02.01-04
VP
Lokalnr.: 306
28. september 1999

Vedr.: Aftale pr. 1. april 1999 om lønninger for ansatte ved Frederiksberg Kommune

Hermed vedlægges kopi af underskreven aftale mellem Frederiksberg Kommune og KTO om lønninger for ansatte ved Frederiksberg Kommune. Aftalen svarer til aftalen om nye lønninger pr. 1.4.1999 på KL-området, Aftale om lønninger for ansatte i Københavns Kommune pr. 1.4.1999 og Aftale om lønninger for ansatte i amterne. Aftalerne blev udsendt til medlemsorganisationerne hhv. d. 23. juni 1999, d. 9. juli 1999 og d. 18. august 1999.

Aftalen erstatter Aftale pr. 1. april 1997 om lønninger for kommunale ansatte i Frederiksberg Kommune.

En væsentlig ændring i aftalen vedrører omlægningen af grundbeløb, som er aftalt i niveau 1. oktober 1984 eller andre niveauer til niveau pr. 31.3.2000.

Den vedlagte kopi af aftalen med tilhørende bilag vil snarest muligt være tilgængelig på KTO's hjemmeside: www.kto.dk.


Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen
Vibeke Pedersen   

Klik her for at få aftaleteksten

Bilag A5