PULS-projekt om "Arbejdsliv og Familieliv"

29. september 1999
Organisationsudsendelser 

 

Til KTO's medlemsorganisationer

 

J.nr.: 5.05.05-05/2
LKN
Lokalnr.: 207
29. september 1999

 

Vedr.: PULS-projekt om "Arbejdsliv og Familieliv"

I et af de personalepolitiske samarbejdsprojekter mellem KTO og Kommunernes Landsforening (PULS) er udgivet vedlagte arbejdsrapport om "Arbejdsliv og Familieliv - Sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv for kommunalt ansat personale".

Arbejdsrapporten udsendes til kommunerne af Kommunernes Landsforening med en Administrativ Information.

Der er kun i meget begrænset omfang mulighed for at rekvirere yderligere eksemplarer af rapporten.

Yderligere oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til KTO's projektleder, Helle Varming, BUPL, telefon 35 46 50 00.

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen
Lars Kehlet Nørskov

Arbejdsliv og Familieliv