Rammeaftale om åremålsansættelse på KL's område

1. november 1999
Organisationsudsendelse 

 

Til KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.02.14-02
HKA
Lokalnr.: 305
1. november 1999

 

Vedr. Rammeaftale om åremålsansættelse på KL's område

Vedlagt fremsendes i underskreven stand rammeaftale om åremålsansættelse indgået mellem Kommunernes Landsforening og KTO.

Rammeaftalen har virkning fra 1. april 1999, med mindre andet fremgår af de enkelte bestemmelser, og erstatter rammeaftale af 30. maj 1997 mellem KL og KTO om åremålsansættelse.


Med venlig hilsen 

Signe Friberg Nielsen
Helle Andersen

Klik her for at få aftaleteksten