Aftale om TR/SU, protokollat om bidrag til AKUT-fonden og protokollat om vilkår for (fælles) TR's tidsanvendelse

15. december 1999

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

 

J.nr.: 5.04.06-01
AHN
Lokalnr.: 205
15. december 1999

 

Vedr.: Aftale om TR/SU, protokollat om bidrag til AKUT-fonden og protokollat om vilkår for (fælles)TR's tidsanvendelse


Vedlagt følger i underskrevet stand:

  • Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg,

  • Protokollat om bidrag til AKUT-fonden, samt

  • Protokollat vedrørende vilkår for (fælles)tillidsrepræsentanters tidsanvendelse i forbindelse med hvervets udførelse.

Aftalen om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg er revideret som følge af, at regningsmodellen ved OK-99 er gjort obligatorisk og (amts)kommunernes administrationsbeløb i forbindelse med opkrævning af refusion fra personaleorganisationerne er fastsat til 35 kr. De aftalte ændringer fremgår af aftalens § 9.

Endvidere er det præciseret, at alle oplysninger af interesse for tillidsrepræsentantens varetagelse af sin funktion i forbindelse med ansættelser og afskedigelser uopfordret skal tilgå tillidsrepræsentanten. Denne ændring fremgår af bemærkning til aftalens § 2, stk. 3.

Protokollatet om bidrag til AKUT-fonden omfatter den ved OK-99 aftalte regulering og forhøjelse af AKUT-bidraget.

Protokollatet vedrørende vilkår for (fælles)tillidsrepræsentanters tidsanvendelse i forbindelse med hvervets udførelse er som aftalt ved OK-99 revideret således, at der i højere grad lægges vægt på normeringsmæssig kompensation til tillidsrepræsentantens institution og på faglig efteruddannelse af tillidsrepræsentanter.

I medfør af disse ændringer har KTO udarbejdet en ny, kommenteret udgave af aftalen om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. Den kommenterede udgave med tilhørende bilag er under trykning og udsendes i 1 eksemplar til samtlige medlemsorganisationer umiddelbart efter juleferien. Samtidig udsendes de forhåndsbestilte eksemplarer direkte fra trykkeriet.

 

Aftale TR/SU

AKUT-fonden

Tidsanvendelse

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen
Allan Hauge Nielsen