Protokollat til aftalen om decentral løn

23. februar 2000
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

 

J.nr.: 5.02.22-01
heb
Lokalnr.: 307
23. februar 2000

Vedr.: Protokollat til aftalen om decentral løn

Hoslagt fremsendes til orientering protokollat til aftalen om decentral løn, efter at dette er underskrevet af de (amts)kommunale arbejdsgiverparter og KTO.

Protokollatet drejer sig om en eventuel opfyldning til "finansieringsloftet" (0,7%), hvis der ikke i perioden 1. april 1999 - 31. marts 2000 inden for de enkelte hovedorganisationsområder er indgået aftaler om decentral løn svarende til dette loft.

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen
Henning Bickham

Klik her for at få aftaleteksten