Ændrede transportgodtgørelsessatser

31. marts 2000
Organisationsudsendelse 

 

 

Til KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.02.18-02
VP
Lokalnr.: 306
31. marts 2000

Vedr.: Ændrede transportgodtgørelsessatser

Som følge af de høje benzinpriser forhøjes transportgodtgørelsessatser jf. Aftale mellem Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen og KTO om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser.

Satserne for benyttelse af eget transportmiddel har virkning med tilbagevirkende kraft for kørsel foretaget fra og med den 20. marts 2000. Satserne er ændret således:

Biler og motorcykler

Godkendt kørsel, jf. §3: 1,54 kr. (en stigning på 10 øre)

Kørsel i henhold til bemyndigelse:

Indtil 12.000 km, jf. §4: 2,66 kr. (en stigning på 10 øre)

Udover 12.000 km, jf. §4: 1,54 kr. (en stigning på 10 øre)


Bil med anhænger

Kørsel i henhold til bemyndigelse:

Indtil 12.000 km, jf. §5: 2,97 kr. (en stigning på 12 øre)

Over 12.000 km, jf. §5: 1,85 kr. (en stigning på 12 øre)

Godtgørelsen for benyttelse af egen cykel eller knallert er fortsat 0,40 kr pr. km, og den maksimale cykelgodtgørelse må fortsat ikke overstige 1.401 kr. pr. år.

Som beskrevet i KTO’s brev til medlemsorganisationerne af den 4. januar 2000 om satser for transportgodtgørelse pr. 1. januar 2000, blev skattereglerne for rejseområdet ændret ultimo 1999. KTO har derfor anmodet Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen om en forhandling af Aftale om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser.

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen
Vibeke Pedersen