Spørgeskemaundersøgelse om afsked på grund af sygefravær

12. april 2000
Organisationsudsendelse 

 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.07.03-13
HW/HKB
Lokalnr.: 204/305
12. april 2000

Vedr.: Spørgeskemaundersøgelse om afsked på grund af sygefravær

I tilknytning til afskaffelsen af 120-dages reglen ved OK-99 var der mellem parterne enighed om, at hensigten med afskaffelsen af 120-dages reglen ikke er, at der sker øget udstødning fra det (amts)kommunale arbejdsmarked.

For at følge udviklingen gennemføres en spørgeskemaundersøgelse blandt KTO's medlemsorganisationer. Spørgeskemaundersøgelsen skal belyse, hvorvidt afskaffelsen af 120-dages reglen har medført en ændret praksis, fx om der gøres en indsats for at fastholde sygemeldte (sygesamtaler, genansættelsestilsagn m.m.), afskedigelsestidspunkt m.v.

KTO har i et brev af 25. november 1999 til medlemsorganisationerne tidligere orienteret nærmere herom.

KTO har i arbejdet med tilrettelæggelsen af undersøgelsen drøftet mulighederne for at gennemføre denne i samarbejde med de (amts)kommunale arbejdsgivere, svarende til den undersøgelse om afsked på grund af sygefravær, som blev gennemført i OK-97 perioden. De (amts)kommunale arbejdsgivere har dog meddelt, at de ikke ønsker at gennemføre en ny fælles undersøgelse.

Undersøgelsen gennemføres derfor alene af lønmodtagersiden.

Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres forafskedigelser i perioden 1. oktober 2000 til den 31. marts 2001 som følge af sygdom.

Spørgeskemaet udfyldes af den faglige organisation, og der udfyldes ét skema pr. medlem, som opsiges i perioden 1. oktober 2000 til den 31. marts 2001. Det afgørende kriterium er således opsigelsestidspunktet, uanset at fratræden først sker efter den 31. marts 2001.

Der vedlægges et eksemplar af spørgeskemaet.

Spørgeskemaet er udarbejdet af KTO's repræsentanter i arbejdsgruppen vedrørende udarbejdelse af inspirationsmaterialer om sygdomspolitik på KL's område.

Spørgeskemaet er tilrettelagt således, at det med fordel vil kunne besvares i forbindelse med organisationens behandling af den konkrete sag om afskedigelse på grund af sygdom.

Undersøgelsen vil blive sammenholdt med den tidligere undersøgelse om afsked på grund af sygefravær, som blev gennemført sammen med de (amts)kommunale arbejdsgivere i OK-97 perioden.

Der lægges derfor vægt på at få tilbagemeldinger fra samtlige organisationer for at opnå et så godt og detaljeret billede som muligt om antallet af afskedigelser, opfølgnings- og fastholdelsesaktiviteter, mv. i amter og kommuner, herunder om de (amts)kommunale arbejdsgivere efterlever aftalen om, at afskaffelsen af 120-dages reglen ikke fører til øget udstødning.

De besvarede spørgeskemaer skal være KTO i hændesenest den 1. maj 2001. De enkelte organisationer er ansvarlig for at indsamle og fremsende alle de besvarede spørgeskemaer på organisationens område til KTO's sekretariat. Spørgeskemaerne bedes indsendt samlet til KTO.

En samlet undersøgelse på baggrund af de indkomne besvarelser vil blive udarbejdet af KTO's repræsentanter i arbejdsgruppen vedrørende udarbejdelse af inspirationsmaterialer om sygdomspolitik. I arbejdsgruppen er følgende repræsenteret: Hanne Sandager (DKK), Dorte Olsen (FOA), Susanne Gerner Nielsen (BUPL), Anne Hjortskov (DSR), Ellen Gydesen (AC), Helle Basse (KTO) og Henrik Würtzenfeld (KTO).

Eventuelle spørgsmål vedrørende spørgeskemaundersøgelsen kan rettes til konsulent Helle Basse på tlf. 33 11 97 00 lokal 305 eller til konsulent Henrik Würtzenfeld på tlf. 33 11 97 00 lokal 204.

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen
Henrik Würtzenfeld

Klik her for at få spørgeskemaet