Nye roller og udfordringer for lokale ledelses- og medarbejderrepræsentanter i den (amts)kommunale sektor

22. august 2000
Organisationsudsendelse 

 

Til KTO's
medlemsorganisationer

 

J.nr.: 5.05.05-02/3
HC/al
Lokalnr.: 207
22. august 2000

 

Vedr.: "Nye roller og udfordringer for lokale ledelses- og medarbejderrepræsentanter i den (amts)kommunale sektor

Hermed vedlægges til orientering hovedrapport og de to delrapporter fra FAOS' undersøgelse af nye roller og udfordringer for lokale ledelses- og medarbejderrepræsentanter i den (amts)kommunale sektor, som er udarbejdet for Det Personalepolitiske Forum.

Desuden vedlægges til orientering Det Personalepolitiske Forums brev til "Formænd /næstformænd i det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg i kommuner og amter".

Rapporterne er blevet trykt i et begrænset oplag idet der overvejes udgivelse af en debatpjece på baggrund af rapportens konklusioner, men rapporterne bliver samtidig lagt på KTO's hjemmeside på www.kto.dk.


Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen
Henrik Carlsen

Klik her for at få følgebrev Klik her for at få hovedrapport
Klik her for at få delrapport I Klik her for at få delrapport II