Ferieaftalen

31. august 2000
Organisationsudsendelse 

 

 

Til KTO's medlemsorganisationer

 

J.nr.: 5.10.01-02
heb
Lokalnr.: 307
31.august 2000

Vedr.: Ferieaftalen

Vedlagt til orientering den af de (amts)kommunale arbejdsgiverparter og KTO underskrevne aftale om ferie for (amts)kommunalt ansat personale, efter at denne den 17. august 2000 er tilbagesendt af Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen med påtegning om godkendelse indtil videre efter ferielovens § 3.

Opmærksomheden skal især henledes på de nye bestemmelser i § 9, stk. 1-2. Bestemmelsen i § 9, stk. 1, indebærer som noget nyt at månedslønnede, som ikke har kunnet afvikle tilgodehavende ferie fx på grund af sygdom eller barsel, får overført ferien til det følgende ferieår, medmindre der indgås konkret aftale om udbetaling af den tilgodehavende ferie, jf. § 9, stk. 2.

Det skal i øvrigt oplyses, at Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen har bemærket, at adoptionsorlov også skal anses som en feriehindring efter ferieaftalens § 9, stk. 1, § 18, stk. 4, og § 20, stk. 5.

 

Med venlig hilsen

 

Jørgen Holst
Henning Bickham

Klik her for at få aftaleteksten