Spørgeskemaundersøgelse om afsked på grund af sygefravær

15. september 2000
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorgansiationer

J.nr.: 5.07.03-13
HW
Lokalnr.: 204
15. september 2000

Vedr.: Spørgeskemaundersøgelse om afsked på grund af sygefravær

For god ordens skyld skal erindres om, at der i perioden 1. oktober 2000 til 31. marts 2001 gennemføres en spørgeskemaundersøgelse om afsked på grund af sygefravær.

KTO har i brev af 12. april 2000 til medlemsorganisationerne tidligere informeret herom.

Undersøgelsen gennemføres som led i opfølgningen på OK-99, hvor der mellem parterne var enighed om, at hensigten med afskaffelsen af 120-dages reglen ikke er, at der sker en øget udstødning fra det (amts)kommunale arbejdsmarked.

Spørgeskemaundersøgelsen skal belyse, hvorvidt afskaffelsen af 120-dages reglen har medført en ændret praksis, fx om der gøres en indsats for at fastholde sygemeldte (sygesamtaler, genansættelsestilsagn m.m.), afskedigelsestidspunkt m.v.

Undersøgelsen gennemføres alene af lønmodtagersiden.

Spørgeskemaet udfyldes af den faglige organisation, og der udfyldes ét skema pr. medlem, som opsiges i perioden 1. oktober 2000 til den 31. marts 2001. Det afgørende kriterium er således opsigelsestidspunktet, uanset at fratræden først sker efter den 31. marts 2001.

Der vedlægges et eksemplar af spørgeskemaet.

Spørgeskemaet er tilrettelagt således, at det med fordel vil kunne besvares i forbindelse med organisationens behandling af den konkrete sag om afskedigelse på grund af sygdom.

Undersøgelsen vil blive sammenholdt med den tidligere undersøgelse om afsked på grund af sygefravær, som blev gennemført sammen med de (amts)kommunale arbejdsgivere i OK-97 perioden.

Der lægges derfor vægt på at få tilbagemeldinger fra samtlige organisationer for at opnå et så godt og detaljeret billede som muligt om antallet af afskedigelser, opfølgnings- og fastholdelsesaktiviteter mv. i amter og kommuner, herunder om de (amts)kommunale arbejdsgivere efterlever aftalen om, at afskaffelsen af 120-dages reglen ikke fører til øget udstødning.

De besvarede spørgeskemaer skal være KTO i hænde senest den 1. maj 2001. De enkelte organisationer er ansvarlig for at indsamle og fremsende alle de besvarede spørgeskemaer på organisationens område til KTO's sekretariat. Spørgeskemaerne bedes indsendt samlet til KTO.

Eventuelle spørgsmål vedrørende spørgeskemaundersøgelsen kan rettes til konsulent Helle Basse på tlf. 33 11 97 00 lokal 305 eller til konsulent Henrik Würtzenfeld på tlf. 33 11 97 00 lokal 204.

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen
Henrik Würtzenfeld

Klik her for at få spørgeskema