Vejledning i udbud og udlicitering i Københavns Kommune

30. oktober 2000
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.02.17-12
AHN/jb
Lokalnr.: 205
30. oktober 2000

Vedr.: Vejledning i udbud og udlicitering i Københavns Kommune

Københavns Borgerrepræsentation vedtog den 26. august 1999 en udbudspolitik, hvori man fastlagde en række principper og overordnede rammer for de enkelte forvaltningers anvendelse af evt. udbud og udlicitering.

I tilknytning til udbudspolitikken er der nu udarbejdet en vejledning, der skal kunne give svar på de spørgsmål, der opstår i relation til såvel den politiske som den praktiske del af processen omkring udbud og udlicitering. Derfor indeholder vejledningen konkrete anvisninger på, hvordan de forskellige faser i forløbet kan gribes an, samt hvilke regler der er gældende.

Opmærksomheden skal specielt henledes på vejledningens afsnit 3, der bl.a. omhandler bestemmelser om personaleinddragelse og vilkår ved personaleoverførsel, samt afsnit 4 om udbudsmaterialets form og indhold.

Både udbudspolitikken og vejledningen er udarbejdet i samarbejde med Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation (KFF).

Såvel vejledningen som den overordnede udbudspolitik kan downloades fra KTO's hjemmeside.

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen
Allan Hauge Nielsen

Klik her for at få "Vejledningen"

Klik her for at få "Udbudspolitik"