Pjece om generelle rammeaftaler på det (amts)kommunale område - et overblik

23. november 2000
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.05.05-09/2AHN/jb
Lokalnr.: 205
23. november 2000

 

Vedr.: Pjece om generelle rammeaftaler på det (amts)kommunale område - et overblik

I samarbejde med de (amts)kommunale arbejdsgivere har KTO udarbejdet en 2. udgave af pjecen "Generelle rammeaftaler på det (amts)kommunale område". Pjecen er ajourført som følge af ændringer i rammeaftalerne ved OK-99.

I pjecen gives en kort samlet fremstilling af alle de centralt indgåede aftaler og rammeaftaler, der er indgået på det (amts)kommunale område, og som indebærer en lokal udfyldning i den enkelte (amts)kommune.

Pjecen henvender sig til ledere, (lokale) organisationsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter på alle niveauer i kommuner og amter.

Pjecen har til formål at give et overblik over rammeaftalerne og deres muligheder, og den kan derfor anvendes som inspiration til de lokale forhandlinger og drøftelser i kommuner og amter.

Det skal for en god ordens skyld oplyses, at der ikkekan rekvireres yderligere eksemplarer af pjecen.

Med venlig hilsen
Jørgen Holst
Allan Hauge Nielsen

Klik her for at se pjecen