Nye lønninger pr. 1. april 2001 og pr. 1. oktober 2001

29. november 2000
Lønninger 2000   Nye lønninger pr. 1. april 2000 

 

Lønstigninger pr. 1. april 2000

Som følge af KTO-forligets aftalte generelle lønstigning og udmøntningen fra reguleringsordningen bliver de samlede generelle lønstigninger pr. 1. april 2000 ca. 1,86 %.

Som led i KTO-forliget 1999, jf. KTO-protokollatets punkt 1.7, blev der aftalt en lønteknisk omlægning af grundbeløbsniveauet, som medfører, at alle former for lønninger på løntrin, tillæg og lignende skal omregnes til et nyt grundbeløbsniveau pr. 31.3.2000. Den samlede procentregulering er som en konsekvens heraf ligeledes omregnet, så den svarer til det nye grundbeløbsniveau.

Procentreguleringen pr. 1. april 2000 er 1,018559. Nedenfor beskrives beregningen af procentreguleringen.

Beregning af procentreguleringen

Af KTO-forligets pkt. 1.1.1. fremgår det, at de aftalte generelle lønstigninger pr. 1.4.2000 udgør 1,77 % af den samlede lønsum eksklusive ikke-lønafhængige særydelser (pr. 31. marts 1999). Stigningen i procentreguleringen som følge af de aftalte generelle lønstigninger er af Det Fælleskommunale Løndatakontor opgjort til 1,7643 %.

Danmarks Statistik har nu meddelt såvel udviklingen i fortjenesten for den private sektor for 3. kvartal 1999 (4,00%), som udviklingen i fortjenesten for den (amts)kommunale sektor 3. kvartal 1999 (3,80%).

Udmøntningen af reguleringsordningen pr. 1. april 2000 kan herefter beregnes til -0,66%, , heraf anvendes 0,50% til lokal lønudvikling, 0,01% til gennemsnitsløngaranti, 0,06% til diverse puljer og 0,09% til generelle lønstigninger.jf. vedlagte bilag

Den samlede procentregulering pr. 1. april 2000 er herefter1, 018559.

Procentreguleringen pr. 1. april 2000 beregnes således:

Procentregulering pr. 31.3.2000

1,000000

Aftalt lønstigning 1.4.2000 (1,7643%)

0,017643

Procentregulering, aftalt stigning, (1,000000*0,017643)

0,017643

Procentregulering pr. 1.4.2000 inklusiv aftalt lønstigning

1,017643

Reguleringsordning, udmøntning til generelle lønstigninger

0,000900

Reguleringsprocent, stigning som følge af reguleringsordningen (1,017643*0,000900)

0,000916

Ny procentregulering pr. 1.4.2000

1,018559

 

Der vedlægges følgende nye tabeller pr. 1. april 2000:

  1. Kommunale lønninger pr. 1. april 2000

  2. Lønninger pr. 1. april 2000 - Timeløn

  3. Lønninger pr. 1. april 2000 - 50 % overarbejdstillæg

  4. Lønninger pr. 1. april 2000 - Overarbejde 150 %

  5. Lønninger pr. 1. april 2000 - Overarbejde 200 %

  6. Lønninger pr. 1. april 2000 - Timeløn (divisor: 1820)

  7. Lønninger pr. 1. april 2000 - Særlige tillæg

  8. Lønninger pr. 1. april 2000 - Forskudttidsbetalinger m.m

Det bemærkes, at i tabel 7, Særlige tillæg, er der foretaget en omberegning til det nye grundbeløbsniveau.

Pension

Det skal bemærkes, at de pensionsgivende lønninger samt pensionsbidrag mv. først udsendes om ca. 1 uge. Det skyldes, at der skal udregnes en forhøjelse af den pensionsgivende løn for løntrin 1-41. Forhøjelsen fremkommer ved fastfrysning af det ikke-pensionsgivende tillæg i kommunerne i gruppe 1-4, jf. KTO-protokollatets punkt 1.1.2.

For så vidt angår reguleringen af tjenestemandspensioner pr. 1. april 2000, der tilsvarende forhøjes som den pensionsgivende løn, henvises til tabeloversigt - april 2000 om tjenestemandspension i kommuner og amter, der kan rekvireres hos Kommuneinformation om ca. 1 måned.

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen
Vibeke Pedersen

 

Klik for at se pensionsgivende lønninger pr. 1. april 2000