Etnisk ligestilling i kommunerne - mellem personalepolitik og integration

6. december 2000
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer


J.nr.: 5.05.05-05/27HV
Lokalnr.: 208
6. december 2000

Vedr.: "Etnisk ligestilling i kommunerne - mellem personalepolitik og integration"

Hermed vedlægges til orientering en sammenfattende rapport af den undersøgelse som KL og KTO har bedt Teknologisk Institut - Arbejdsliv om at udarbejde som en del af første fase af PULS-projektet: "Etnisk ligestilling på de kommunale arbejdspladser". Der vil siden hen blive eftersendt den samlede hovedrapport, når den er blevet anonymiseret, hvilket har været et krav til offentliggørelse fra KL's side.

Sammenfatningsrapporten opridser centrale konklusioner fra den samlede undersøgelse, og i forlængelse heraf oplistes samtidig en række anbefalinger bl.a. til inspiration for KL's og KTO's videre arbejde med fremme af etnisk ligestilling i kommunerne. Rapportens anbefalinger danner baggrund for det udviklingsarbejde, der sættes i gang i fase 2 af projektet, hvor målet er at udvikle nye personalepolitiske redskaber, som kan blive debatskabende, oplysende og handlingsrettede. Endelig i den 3. fase af projektet vil formidling af projektets resultater og produkter blive gennemført.

Blandt de centrale hovedresultater fra sammenfatningsrapporten kan bl.a. fremhæves:

  • Ud af en befolkningsandel på 7,1%, er kun 1,7% af de beskæftigede etniske minoriteter ansat i kommunerne,

  • hovedparten af de etniske minoriteter beskæftiget i den kommunale sektor er inden for manuelle servicefag såsom rengøring, renovation m.v.,

  • etniske minoriteter mangler de uddannelser, der matcher centrale fag- og serviceområder i kommunerne,

  • på nuværende tidspunkt er der ikke en tydelig motivation på ledelsesniveau til målrettet at satse på en personalesammensætning, som består af andet end etniske danskere,

  • det psykiske arbejdsmiljø spiller en rolle i arbejdspladsernes rekrutteringspraksis og åbenhed overfor de etniske minoriteter på områder, hvor omstilling, nedskæringer m.v. har skabt usikkerhed, og

  • når etniske minoriteter finder vej til kommunale arbejdspladser, sker det ofte via midlertidige ansættelser og ikke i ordinære job, og det er samtidig den hyppigste årsag til at de forlader det kommunale arbejdsmarked igen.

Med venlig hilsen
Signe Friberg Nielsen
Henrik Vittrup

Klik her for at få rapporten