Invitation til Den Personalepolitiske Messe

11. januar 2001

Organisationsudsendelse 


Til KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.05.05- 
HC/al 
Lokalnr.:207 
11. januar 2001

    Messen er lukket for flere tilmeldinger  

Vedr.: Invitation til Den Personalepolitiske Messe

Det Personalepolitiske Forum har besluttet at afholde en personalepolitisk messe den 8.-9. maj 2001 i Odense Congress Center under overskriften "Råstof 2001"- Den Personalepolitiske Messe. Messen henvender sig bl.a. til alle ledere, medarbejdere, politikere, organisationsrepræsentanter mv. i den (amts)kommunale sektor, og der vil være plads til ca. 3.000 deltagere hver af dagene med en deltagerpris på 250,- kr.

 

Der vil blive åbnet for tilmelding til messen fredag den 19. januar 2001. På dette tidspunkt sender Det Personalepolitiske Forum invitation, program og tilmeldingsblanket til formand og næstformand i det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg i kommuner og amter. Invitation, program  og tilmeldingsblanket vil også foreligge i elektronisk form på www.pp-messe.dk.


Det Personalepolitiske Forum vil i invitationen opfordre det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg til at drøfte, hvordan kommunen/amtet kan skabe størst mulig tilslutning til messen og anmode udvalget om at sprede kendskabet til messen så langt ud i organisationen som muligt f.eks. ved at kopiere invitationen og tilmeldingsblanketten på hver 4 sider til alle arbejdspladser, samt opfordre til at benytte messens hjemmeside.

Udfyldelse og tilmelding via internettet giver en hurtigere arbejdsgang, og samtidig får man besked med det samme, om der er plads på den ønskede workshop og har dermed mulighed for umiddelbart at vælge et alternativ, hvis der er fyldt op.

Programmet, der er på 20 sider, indeholder bl.a. en nærmere beskrivelse af de workshops der afholdes i forbindelse med messen, og hvor det er nødvendigt at melde sig til på forhånd.


Som følge af en forventning om, at mange vil benytte den elektroniske tilmelding, optrykkes programmet kun i 15.000 eksemplarer, hvorfor medlemsorganisationerne opfordres til at målrette den fysiske udsendelse af programmet til hovedbestyrelse og andre politiske udvalg, afdelinger, kredse o.lign. Derimod skal KTO anmode medlemsorganisationerne om, at invitationen fra Det Personalepolitiske Forum og tilmeldingsblanketten til messen kopieres og spredes bredest muligt i medlemsskaren.

Yderligere eksemplarer af programmet og tilmeldingsblanketten kan rekvireres i messesekretariatet for Den Personalepolitiske Messe, idet alle, der ikke har adgang at søge oplysninger og foretage tilmelding via internettet, selvfølgelig også skal have mulighed for at gøre det via program og tilmeldingsblanket i papirversion. KTO vil oplyse nærmere herom i forbindelse med udsendelse af det bestilte oplag.

Med venlig hilsen
Signe Friberg Nielsen
Henrik Carlsen