Diskussionsoplæg vedrørende OK-02

19. februar 2001

Organisationsudsendelse
        

Til
KTO's medlemsorganisationer         

J.nr.: 7.01.01-02
          JH/jb
          Lokalnr.: 201
          19. februar 2001
        

Vedr.: Diskussionsoplæg vedrørende OK-02       

Hermed fremsendes et eksemplar af "Diskussionsoplæg vedrørende OK-02". KTO's forhandlingsudvalg har udarbejdet vedlagte diskussionsoplæg om de generelle temaer, som kan tænkes at blive centrale ved overenskomstforhandlingerne i 2002 med henblik på medlemsorganisationernes udtagelse af krav til OK-02.        

Endvidere fremsendes et eksemplar af "OK-02 - et debatoplæg". Debatoplægget er en kort pjeceudgave af diskussionsoplægget, der er målrettet til tillidsrepræsentanter m.fl.        

Yderligere eksemplarer kan bestilles ved henvendelse til KTO's sekretariat, att.: Anita Sørensen, lokal 303 eller via e-mail as@kto.dk.        

Diskussionsoplægget koster 24,00 kr. pr. eksemplar + forsendelsesomkostninger samt et ekspeditionsgebyr på kr. 25,00.        

Debatoplægget koster 11,00 kr. pr. eksemplar + forsendelsesomkostninger samt et ekspeditionsgebyr på kr. 25,00.        

Organisationer, der allerede har bestilt diskussionsoplæg/debatoplæg, kan forvente at få dem tilsendt/leveret i løbet af et par dage.        

Prisen på de forhåndsbestiltediskussionsoplæg fastsættes til 19,00 kr. pr. eksemplar + forsendelsesomkostninger samt et ekspeditionsgebyr på kr. 25,00.        

Prisen på de forhåndsbestiltedebatoplæg fastsættes til 6,00 kr. pr. eksemplar + forsendelsesomkostninger samt et ekspeditionsgebyr på kr. 25,00.
        

Med venlig hilsen        

Signe Friberg Nielsen
 
Jørgen Holst        

                                                                                                                                                                                   

Filer i RTF-format:    

Filer i Word-format:          


Klik her for at få diskussionsoplæg

Klik her for at få diskussionsoplæg

Klik her for at få debatoplæg

Klik her for at få debatoplæg