Pjece om forvaltningsretlige aspekter i personalesager samt afholdelse af temadag

7. marts 2001

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: HVA/lsj
Lokalnr.: 304
7. marts 2001

 

Vedr.: Pjece med forvaltningsretlige aspekter i personalesager samt afholdelse af temadag

KTO har udarbejdet en pjece om forvaltningsretlige aspekter i personalesager.

Pjecen kan forhåndsbestilles ved enten at udskrive, udfylde og returnere , att: Klaus Bjerg, via e-mail på kb@kto.dk eller vedlagte bestillingskuponved at følge dette link til KTO's bestillingsblanket.

Ved bestillingsenest den 26. marts 2001koster pjecen ca. 22,00 kr. pr. stk. + porto og ekspeditionsgebyr på 25,00 kr. Ved bestillingefter den 26. marts 2001koster pjecen ca. 27,00 kr. pr. stk. + porto og ekspeditionsgebyr på 25,00 kr.

Pjecen forventes udsendt i løbet af april måned.

Desuden afholder KTO entemadagom forvaltningsretlige aspekter i personalesager onsdag den 18. april 2001 fra kl. 9.00 - 12.00

Arrangementet afholdes i Lærerstandens Brandforsikring, Kompagnistræde 39, København.

Der udsendes snarest muligt endeligt program for temadagen samt tilmeldingsblanket.

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen
Helle Varming