AIM-undersøgelse vedrørende personalepolitik

13. juni 2001

J.nr.: 5.05.05-02/2
 HC
Lokalnr.: 207
13. juni 2001

 

Vedr.: AIM-undersøgelse vedrørende personalepolitik

 

I forbindelse med åbningen af Den Personalepolitiske Messe den 8. maj 2001 offentlig-gjorde ACNielsen AIM en undersøgelse om  personalepolitik bestilt af Det Personalepolitiske Forum. 

Formålet med undersøgelsen har været, at sætte fokus på personalepolitikken overfor offent­ligheden, og skabe en diskussionsramme på messen. 

./. KTO's personalepolitiske udvalg har fundet, at vedlagte talmateriale fra undersøgelsen bør udsendes til medlemsorganisationerne sammen med  overheads til undersøgelsen, som tillige kan downloades på www.personaleweb.dk.

Som supplement til overheads'ene vedlægges tillige et notat fra KTO, med et udtræk af nogle af de væsentligste konklusioner fra undersøgelsen, som medlemsorganisationerne kan anvende i forbindelse med møde- og foredragsvirksomhed.


Med venlig hilsen 

Signe Friberg Nielsen
Henrik Carlsen