Lønanciennitet

21. juni 2001

J.nr.: 5.02.06-02
 heb
Lokalnr.: 307
21. juni 2001

Vedr.: Lønanciennitet

 

Hoslagt fremsendes til orientering protokollat om ændring af Aftale om lønanciennitet mv., som er underskrevet af de (amts)kommunale arbejdsgivere og KTO.

Med protokollatet nedsættes tærskelværdien med virkning fra 1. januar 2001, for hvornår der optjenes fuld lønanciennitet, fra 15 til 10 timer. 

Nærværende brev med bilag vil snarest muligt være tilgængeligt på KTO's hjemmeside: www.kto.dk. 

Med venlig hilsen 

Signe Friberg Nielsen  

Henning Bickham