Udgifter for udvalgte krav

17. august 2001

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 7.01.01-08
JH/lsj
Lokalnr.: 301
17. august 2001

Vedr.: Udgifter for udvalgte krav

Som led i forberedelserne til OK-02 har sekretariatet i lighed med tidligere overenskomstfornyelser udarbejdet et teknisk notat om udgifterne for udvalgte krav til OK-02 mv.

Det skal understreges, at udgiftsberegningerne m.m. beror på skøn og beregningsmæssige forudsætninger.

Med venlig hilsen
Signe Friberg Nielsen
Jørgen Holst