Personalepolitisk Regnskab i Københavns Kommune

23. august 2001
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 1.04.10-17
AHN
Lokalnr.: 205
23. august 2001

Vedr.: Personalepolitisk Regnskab i Københavns Kommune

Vedlagt følger til orientering et eksemplar af Københavns Kommunes personalepolitiske regnskab, som er udgivet i et samarbejde mellem Københavns Kommunes Økonomiforvaltning og Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation (KFF).

Det er tredje gang, der er blevet udarbejdet et personalepolitisk regnskab i Københavns Kommune. Sidste regnskab blev udsendt i september 1999.

Det personalepolitiske regnskab viser, hvordan medarbejderne oplever Københavns Kommune som arbejdsplads.

Vilkår og problemer er forskellige i kommunens forvaltninger og faggrupper, men der er også nogle generelle tendenser i udviklingen af medarbejdernes oplevelser.

Når medarbejderne i dag skal vurdere deres samarbejde med den nærmeste leder, er de mere positive end i 1999. Resultaterne tyder på, at lederne er blevet bedre til at skabe et miljø, hvor man diskuterer mål og krav i fællesskab.

De fleste medarbejdere oplever, at de har et spændende arbejde, men det er et stort problem, at hver tredje medarbejder ikke mener, at stemningen er præget af arbejdsglæde.

Godt halvdelen af kommunens medarbejdere føler sig belastet af arbejdsmængden, mens 44% oplever arbejdstempoet som psykisk belastende. 39% oplever det belastende, at de ikke har mulighed for at udføre arbejdet tilfredsstillende. Heller ikke mulighederne for efteruddannelse er gode nok.

Københavns Kommunes Økonomiudvalg har drøftet regnskabet og i den forbindelse besluttet, at de enkelte forvaltninger med udgangspunkt i regnskabet skal udpege deres egne indsatsområder. Forvaltningerne skal vurdere, hvad der ligger bag resultaterne, samt hvor­dan problemerne bedst løses i de enkelte forvaltninger og faggrupper.

Det personalepolitiske regnskab og tilhørende baggrundsmateriale kan findes på www.personaleweb.dk, hvorfra det kan downloades.

Man kan få tilsendt ekstra eksemplarer ved henvendelse til Københavns Kommunes Økonomiforvaltning, 5. kontor 3366 2231.

Med venlig hilsen
Signe Friberg Nielsen
Allan Hauge Nielsen